Junior Journalist 2021 : reglement en afspraken

Junior Journalist 2021
Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan Junior Journalist worden opgedeeld in vier reeksen, afhankelijk van hun studiejaar:

● Reeks 1 = derde graad basisonderwijs (5de en 6de leerjaar)
● Reeks 2 = eerste graad secundair onderwijs (1ste en 2de jaar)
● Reeks 3 = tweede graad secundair onderwijs (3de en 4de jaar)
● Reeks 4 = derde graad secundair onderwijs (5de en 6de jaar)

Thema, vorm en inhoud 

Als inhoudelijke insteek voor de verschillende schrijfstukken, geldt het centrale thema "schatten".
De interpretatie van het thema is vrij.
De vorm van de tekst is afhankelijk van de reeks waarbinnen men werk inzendt:

● De deelnemers in reeks 1 en 2 schrijven een verhaal.
        => Dit kan zowel een fantasie- als een journalistiek verhaal zijn.
● De deelnemers in reeks 3 schrijven een interview.
● De deelnemers in reeks 4 schrijven een opiniestuk.

Andere schrijfvormen komen niet in aanmerking.
Illustraties zijn toegelaten.
Ook de titel waaronder jongeren hun stukje schrijven, mogen ze zelf kiezen

Algemene afspraken !!

• De inzendingen moeten getypt zijn, de lengte is minimaal 500 en maximaal 1.500 woorden.

• Een inzending moet geschreven zijn in het Algemeen Nederlands, door één fysieke auteur.

• Een inzending voor Junior Journalist moet oorspronkelijk zijn. Inzendingen die geheel of gedeeltelijk plagiaat blijken te zijn, worden onverbiddelijk gediskwalificeerd. Diskwalificatie is mogelijk op elk moment in de wedstrijd.

• Wie deelneemt aan Junior Journalist gaat akkoord met dit reglement en met de beslissingen van de jury, zowel voor de voorronde als voor de nationale finaleronde van de wedstrijd. Tegen die beslissingen is geen verhaal mogelijk, op welke manier dan ook. Over punten en evaluaties wordt achteraf op geen enkel niveau uitleg of toelichting verschaft.

• Over punten van Junior Journalist die niet voorzien zijn in dit reglement, beslist de nationale werkgroep Junior Journalist soeverein.

• Wie deelneemt aan Junior Journalist en expliciet toestemming geeft tot eventuele publicatie geeft daarmee Davidsfonds en de partners van de wedstrijd het recht om zijn of haar inzending (met vermelding van de Davidsfonds afdeling, de naam en voornaam, woonplaats en school van de deelnemer) te publiceren, zonder dat Davidsfonds verdere verplichtingen heeft tegenover de auteur.

• Alleen de nationale genomineerden worden vanuit de organiserende nationale werkgroep verwittigd.
  Andere deelnemers of geïnteresseerden kunnen de eindresultaten van de wedstrijd bekijken via
  www.juniorjournalist.be.

Praktisch voor deelname bij afdeling Bierbeek

Kruip in je pen en zend uw werk binnen ten laatste op zondag 13 december 2020, in een gesloten omslag

      naar
                   Andrea Vanderheyden, Bevekomsestraat 26    3360 Bierbeek
                           of per e-mail naar dupont_vanderheyden@telenet.be.

=>   Vermeld op een apart blad uw naam, voornaam, geboortedatum, thuisadres, telefoon,
        e-mail, school en titel van uw werk.

De afdelingsjury leest de werken anoniem en selecteert een lokale winnaar per categorie.
Die winnaar ontvangt van de lokale afdeling een prijs en zijn of haar inzending gaat automatisch door naar de finaleronde en maakt kans op de eindoverwinning in zijn of haar reeks.

De deelnemers en winnaars worden verwacht op de prijsuitreiking op een later te bepalen datum en plaats in Bierbeek (januari-februari 2021).