Dossier CORONA

Dossier CORONA

Lokale handel in lockdown

We gaven onze ruim 30 trouwe sponsors de kans om een boodschap naar hun klanten te sturen in deze barre lockdown.  Deze berichten staan in ons ledenblad en gaan we hier niet meer publiceren.  
Intussen zijn de meeste handelszaken opnieuw in de dans gesprongen (of mogen ze dat binnenkort).

We wensen hen heel veel succes en danken hen voor hun jarenlange steun aan onze vereniging !

********

Getuigenis uit de zorgsector in volle coronacrisis


Onze eigenste Monda is een van de zorghelden die de laatste maanden meevocht in de strijd tegen het enorm besmettelijke virus COVID-19.
Ze doet hier zelf haar verhaal , dat ze schreef tijdens het hoogtepunt van de pandemie:
-------

Corona en ik,
Als ik de voorbije weken bekijk, kan ik wel een paar bladzijden vullen met de gevolgen van corona.
Als ik de doorhalingen op de maandplanner zie, is het een slagveld van geannuleerde activiteiten. We keken zo uit naar de daguitstap ‘ Puurs, Bornem en asperges”. Noppes hé.
Gelukkig kunnen we wel genieten van asperges op ons bord in ons kot.
Ja, coronatijd, alleszins een tijd die geen kroontje verdient.
Dit in tegenstelling met de Heilige Corona, martelares in het jaar 177, die wel een kroontje verdiende.
Ze was beschermheilige in tijden van epidemieën. (gelezen in Kerk en Leven )


Heel raar. Ik ben, als verpleegkundige, niet ingeschakeld op één van de Covid-19 afdelingen.
Veel van mijn collega’s wel. Op de raadpleging worden enkel de hoogst noodzakelijke consultaties toegelaten.
Daardoor worden we ook ingezet op andere afdelingen en bemannen we elke dag mee de prikpool en de schwabstraat.
Schwabben is het staal afnemen in neus en/of keel om de besmetting van covid-19 te onderzoeken.
De dreiging is zichtbaar, voelbaar. Met mondmaskers, bril en handschoenen gewapend, verzorgen we heel zieke en herstellende mensen.
Dokters en verpleging lopen in de onderzoeksruimtes en gangen tegen de wanden, maar soms is de ruimte te klein voor x maal 150cm.

’t Is onwennig, ’t is onnatuurlijk, ’t is frustrerend.
’t Is onmogelijk, verzorging en hulp te bieden op 150 cm afstand.
We horen verhalen van de collega’s die op de Covidafdeling werken...
We horen pessimistische prognoses over dat heel gevaarlijke, onzichtbare beest.
De toekomst… die blijft geheim .. zong één of andere zangeres lang geleden.

Pff...
                                            Monda Wuytack


**********************************

                 Een portie geschiedenis
     
         ....... Monda vermeldde het hierboven al in haar getuigenis uit de zorgsector....

Wist je dat… de heilige Corona bestaat?

Midden in de coronacrisis kwam het verrassende nieuws: er bestaat een Heilige Corona !
Zij heeft een plaats op de heiligenkalender, nl. 14 mei. En via allerlei kanalen vernamen we nog mooier nieuws: deze heilige wordt aanroepen als een beschermster tegen de epidemieën!
Heilige Corona, bid voor ons!!! …
De heilige Corona, beschermheilige in tijden van epidemieën en pandemieën en dus ook voor slachtoffers van het coronavirus: te mooi om waar te zijn?
‘Of Corona echt bestaan heeft, is niet helemaal zeker. Evenmin is het zeker dat zij de marteldood zou gestorven zijn. Dat laatste is wel de constante in de verhalen over Corona. Die marteldood was gruwelijk. Ze werd tussen twee neergebogen palmbomen vastgebonden: vervolgens werd het touw dat de palmbomen bijeenhield doorgesneden zodat zij door de kracht van de terugverende bomen uiteen werd gescheurd …

Doorgaans wordt de marteldood gesitueerd halverwege de 2e eeuw (± 160? of 177?). Volgens de enen was dit in de periode van keizer Antoninus Pius (138-161), volgens anderen van keizer Marcus Aurelius (161-180). Waar de gebeurtenis plaats vond, is onduidelijk: de ene versie vermeldt Egypte, de andere Syrië, nog een andere Italië. Wat de relatie met de martelaar Victor betreft is de variatie nog groter. De meeste verhalen vermelden dat Corona de vrouw was van Victor. Maar in de ene versie is zij de jonge vrouw (16 jaar) van de oude Victor, in de andere versie is Victor ook nog een frisse jonge knaap. Dan zijn er ook nog tradities die Corona als een oude vrouw van een jonge Victor voorstellen. En alsof dat nog niet genoeg was: volgens sommige bronnen was Corona de vrouw van een medestrijder van de Heilige Victor...

Wat was nu de aanleiding voor de marteldood van Corona? Ook hier lopen de verhalen uiteen. Victor zou een christen geweest zijn terwijl Corona zelf nog de heidense godsdienst aanhing. Toen Victor het slachtoffer werd van de christenvervolgingen en de marteldood stierf, bekeerde zij zich bij het zien daarvan tot Christus. Met als gevolg dat ook zij bovenvermelde marteldood moest ondergaan. Anderen beweren echter dat haar gruwelijke marteling plaatsvond op aanstichten van haar echtgenoot. Hij zou er goedkeurend bijgestaan hebben. …

Volgens de traditie kwamen de lichamen van de twee martelaren in Feltre (Noord-Italië) in de 9e eeuw, en werden ze op de huidige plaats bijgezet tussen 1096 en 1101. Over de aankomst van de relieken in Feltre bestaat volgende legende: "Toen de kar waarop zich de resten van de heilige martelaren bevonden, de smalle kloof van de Piave passeerde aan de voet van de Monte Miesna, vlakbij Feltre, vond een wonderbaarlijke gebeurtenis plaats. De paarden weigerden verder te lopen. De wielen leken aan de weg genageld. Men wisselde de paarden, men zette er ossen voor, de bisschop hield plechtige gebeden, maar alles zonder resultaat. De kar bewoog geen centimeter. Maar de nacht erop verscheen Sint-Victor aan een boerenmeid uit Anzù en zei haar dat ze haar twee koeien voor de kar moest spannen en ze vervolgens los moest laten. De koeien zouden tonen waar de lichamen heen moesten. Aldus geschiedde. Toen de vaarzen voor de kar stonden en werden losgelaten renden ze de berg op, tot de plek waar nu het heiligdom staat."

Besluit: we hebben hier duidelijk te maken met een legende, die mogelijk teruggaat op historische feiten. De etymologie van het woord legende maakt duidelijk hoe we een legende moeten interpreteren. Legende betekent: ‘wat moet gelezen worden’. Een legende wordt doorverteld omdat men een boodschap wil meedelen. De boodschap is daarbij belangrijker dan de details. En hier is de boodschap: een jonge vrouw was zo gegrepen door het geloof in Christus, dat zij er haar leven voor wou geven. Het element dat voortdurend terugkeert is het feit dat Corona de folterdood is gestorven, getuigend van haar geloof. Het Griekse woord voor getuige is ‘martys’; Corona is dus een martelares.…

De naam Corona is de gelatiniseerde versie van het Griekse woord korone; dit Griekse woord betekende oorspronkelijk ‘gekromd voorwerp’, ‘een haak’. De betekenis van het Latijnse corona is geëvolueerd naar ‘krans’ of ‘kroon’.
Het Griekse woord voor krans is ‘stephanos’. Corona wordt in de Griekse traditie dan ook als Stephana of Stephania vereerd.
Voor alle duidelijkheid: het corona-virus heeft zijn naam niet gekregen van de Heilige Corona. Als men het virus onder de microscoop bekijkt, ziet men een soort ‘krans’, vandaar de naam ‘corona-virus’.

‘Je zal als vrouw of meisje in deze dagen maar ‘Corona’ heten. In België gaat het volgens www.vrt.be/vrt.nws in het totaal slechts om vijf personen. Wie gaat kijken op de website van Statbel ziet dat er alvast sinds 1995 in België geen Corona’s zijn bijgekomen… In Nederland was de naam blijkbaar wel populairder: daar zijn er 44 ‘gelukkigen’. Corona Willekes is één van hen. Zij pleit ervoor om in de berichtgeving niet telkens te spreken over het coronavirus, maar wel over ‘Covid-19’. …

Corona heeft een plaats op de heiligenkalender. Op 14 mei wordt zij vereerd, samen met de de martelaar Victor van Egypte (ook genoemd: Victor van Syrië of van de Thebaïs, niet te verwarren met Victor van Marseille of Victor van Xanten). Er zijn nog andere data waarop Victor en Corona samen of apart vereerd worden: 20 februari, 25 maart, 5 en 11 november. Er zijn met name verschillen tussen de westerse en oosterse traditie.
In 996 liet Otto III na zijn keizerskroning een relikwie van Corona vanuit Rome naar Aken overbrengen. Ook in het Duitse Unterreit, Franse Ennezat en Italiaanse Grazzano Badoglio zijn er kerken gewijd aan de twee heiligen.

De meeste relieken van de Heilige Corona worden bewaard in de Basilica van St. Victor en Corona in Feltre. De kerk is na de Eerste Kruistocht (1096-1099) opgericht door kruisvaarders uit Feltre, een bergdorpje in de provincie Belluno in de regio Veneto (Noord-Italië), met andere woorden precies een van de gebieden waar de corona-pandemie voor het eerst leidde tot lock-downs!! De Heilige Corona is de patroonheilige van Belluno-Feltre. …
Sint-Corona wordt voornamelijk aanbeden in Oostenrijk. In 1504 werd bijvoorbeeld een beeld van Sint-Corona gevonden in een holle lindenboom in Oostenrijk. Het dorpje heet sindsdien Sankt Corona am Wechsel. Ook in het oostelijk deel van Beieren is Corona een relatief populaire heilige. In al deze gebieden zijn verschillende bedevaartsoorden rond haar cultus te vinden.

Corona wordt beschouwd als patroonheilige voor de ‘standvastigheid in geloof’ en verder ook als patrones van zaken die gepaard gaan met geld, zoals gokken en schattenjagen. Ze wordt ook genoemd als beschermheilige van slagers en van houthakkers. Dat laatste houdt verband met de wijze waarop ze werd gedood.
Dat de Heilige Corona een beschermheilige zou zijn tegen epidemieën, blijkt niet uit het bronnenmateriaal. Er is slechts één heel licht verband te leggen. In St.-Corona-am-Wechsel werd de heilige Corona namelijk in de 16e of 17e eeuw bij vee-epidemieën aangeroepen. Het gaat dan om een heel lokale traditie waarnaar verwezen wordt in Sonntags-Blatt, een verzameling van artikels uit de bijlage bij een krant “Oesterreichischen Volksfreund”, van het jaar 1856. Daar lezen we op blz. 788-790 in verband met de Corona-kapel in Kirchberg am Wechsel (Neder-Oostenrijk) een terloopse verwijzing naar het feit dat Corona ook wel eens aanroepen werd om vee-epidemieën (um Abwendung der Viehfeuche) af te wenden.

Hoe is men ertoe gekomen om de Heilige Corona opeens te associëren met de epidemieën? Uiteraard is dat te wijten aan de toevalligheid dat de naam van het virus en van de heilige identiek waren. Een belangrijk gegeven is verder het feit dat men in de kathedraal van Aken, nog vóór de coronacrisis uitbrak, bezig was met het restaureren en oppoetsen van het schrijn waarin zich de relieken van de Heilige Corona bevonden. Dit schrijn stond al een kwarteeuw lang in de kelders van de kathedraal van Aken. Dat het schrijn net nu weer naar boven wordt gehaald, is puur toeval. Het maakt deze zomer immers deel uit van een grotere tentoonstelling.

Bron: https://www.kuleuven.be/thomas/page/heilige-corona/

Andere internetbronnen van plaatsen of personen die in de tekst vermeld worden :

http://www.belpaese.nl/cgi-bin/monudet.cgi?ZNummer=109644 (Heilige Victor en Corona)
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/19/met-hoeveel-mensen-deel-je-jouw-naam-bekijk-het-nu-via-de-namen/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5036896/corona-voornaam-naamsverandering-virus-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=Ftagoc5oXgA (filmpje Basilica te Feltre)
https://www.youtube.com/watch?v=Ftagoc5oXgA   (voor als u hier echt veel tijd in wil investeren...)