"De Boerenkrijg in onze contreien" (François Van Gehuchten)
cc de borre Bierbeek
Speelpleinstraat 3360 Bierbeek
Streed de bevolking werkelijk “Voor Outer en Heerd”, voor godsdienstvrijheid, voor het ancien régime tegen de moderne hervormingen of tegen de opgelegde dienst-plicht? Wat was het doel? De Franse Republiek weg, maar wat dan? De arend van Oostenrijk, de Brabantse driekleur of de kleuren van Oranje? Werd er “Leve België” geroepen of “Voor het oude Nederland”?

François Van Gehuchten, historicus, publiceerde eerder een drieledig werk over de Limburgse bokkenrijders. Nadien bestudeerde hij vier jaar het ongenoegen tij-dens het Directoire (1795-1799), toen ook de criminaliteit een recordhoogte bereik-te. In 2019 resulteerde dit in de publicatie: “Liever de Kogel of de Guillotine. De Boerenkrijg in de Nederlanden.”

Inkom: 10 euro   /  8 euro voor leden  /  -18 jr. gratis toegang.
Vooraf inschrijven is niet nodig.