Bezoek aan Abdij van Park (met gids)
Abdij van Park Heverlee
Abdij van Park 7 3001 Heverlee
Eind augustus konden we op ROB-televisie zien dat (opnieuw) twee glas-in-loodpanelen van de kooromgang letterlijk weer thuiskomen nadat ze over de wereld verspreid raakten. De glasramen maken deel uit van een reeks van 41 panelen die het leven van de Heilige Norbertus uitbeelden.  Ze werden in de 17de eeuw ontworpen door Jan De Caumont, stadsglazenier van Leuven.    Maar dit is slechts één boeiend element uit een hele reeks, zoals de prachtige kerk, de boerderij, toegangspoorten of de meesterlijke stucwerkplafonds in de refter en de bibliotheek van Jan Christian Hansche,...      Dus: een namiddagje Abdij van Park oud en actueel.
Praktisch :
Maximum 30 deelnemers!   Inschrijven noodzakelijk.
€ 15 per persoon /  € 7 voor jongeren tussen 12-18jr.  /  gratis voor -12jr.

Schrijf in via monda.wuytack@telenet.be of bel 0473 719 801
Stort het bedrag dan op rek.nr. Davidsfonds Bierbeek  BE35 7343 0904 4837